-

Công trình - Dự án

DI DỜI ĐƯỜNG DÂY 110 KV QUA KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI GOLDEN HILLS

DI DỜI ĐƯỜNG DÂY 110 KV

Dự án di dời đường dây 110 qua khu vực dự án khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú và Khu đô thị liền kề KCN Hòa Khánh do công ty TNHH MTV đầu tư BT Trung Nam thuộc Trung Nam Group thực hiện với vốn đầu tư 45 tỷ đồng. Vị trí thực hiện dự án tại quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. 

Công trình xây dựng mới 5.192 km đường dây 110kV mạch kép đoạn từ mốc A1 (cột đấu nối hiện có VT414A) đến mốc A7 (cột trồng mới nằm trong khoảng cột 393 - 394) thay thế tuyến cũ thuộc đường dây 110kV Đà Nẵng - Huế. Dự án hoàn thành xây dựng, nghiệm thu đóng điện thành công vào ngày 26/01/2014 và đưa vào vận hành chính thức từ tháng 9/2014. 

Công trình sau khi đưa vào vận hành đã đảm bảo khoảng cách an toàn và phù hợp với quy hoạch khu vực đô thị, khu sinh thái Quan Nam - Thủy Tú.

Thông tin về dự án:
Tên dự án: Dự án di dời đường dây 110kv qua khu vực dự án khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú và khu đô thị liền kề khu công nghiệp Hòa Khánh
Hình thức đầu tư: Xây dựng – Chuyển giao (BT) 
Vị trí: Quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 
Tổng vốn đầu tư: 45 tỷ đồng 
Hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành: Tháng 9/2014.
HOTLINE: 0901138137
Công trình - Dự án
Tin tức - sự kiện